Processen

Om tijdig de juiste jeugdhulp te bieden, zijn door Jeugdhulpregio Flevoland processen ontwikkeld. Die gaan over de wijze van aanvragen, de verwijzing, de hulp zelf en de financiering. Deze pagina bevat de processen die door Jeugdhulpregio Flevoland gehanteerd worden.

Administratieve processen HS JGGZ

De administratieve processen HS JGGZ bevatten documenten die ondersteunend zijn voor de inrichting van de backoffice applicaties en het uitvoeren van de administratieve (berichtenverkeer) processen rondom het contract ‘Hoog Specialistische GGZ’ bij aanbieders, gemeenten en gecertificeerde instellingen.

Contractvoortgangsgesprekken

De pagina contractvoortgangsgesprekken beschrijft het proces dat Sociaal Domein Flevoland hiervoor hanteert.

Regionaal Expert Team (RET)

Daar waar verwijzers en zorgaanbieders het niet lukt om voor complexe vraagstukken een passend perspectief te vinden is het Regionaal Expert Team laagdrempelig, flexibel en wendbaar te benaderen. Deze pagina bevat informatie over het RET, alsmede de meest gestelde vragen en antwoorden.

Regionaal Handelingskader

Het Regionaal Handelingskader is een handleiding voor verwijzers en uitvoerende professionals van gecontracteerde jeugdhulpaanbieders in de regio Flevoland. Het Regionaal Handelingskader beschrijft de werkwijze voor de toegang tot jeugdhulp in de regio Flevoland.

Thematafels

Met thematafels brengt jeugdhulpregio Flevoland gemeenten, verwijzers, zorgaanbieders en maatschappelijke partners samen en de jeugdhulp verder. Op deze pagina vindt u meer informatie over de inhoud en planning van deze thematafels.