Werken bij Sociaal Domein Flevoland

De vijf Flevolandse gemeenten (Almere, Noordoostpolder, Lelystad, Urk en Dronten) werken samen met andere betrokkenen aan de transformatie in het sociaal domein om structureel goede zorg en ondersteuning voor de kwetsbare inwoners van de regio te kunnen bieden. Dit doen we op lokaal niveau en ook samen in de regio. Die samenwerking gaat met name over verschillende onderdelen van de Jeugdwet (specialistische jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, en Veilig Thuis Flevoland) en de WMO (maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg). In de komende jaren zal er gewerkt worden aan een sterk regionaal team dat het belang van inwoners voorop zet en samen met een groot netwerk op basis van vertrouwen werkt aan creatieve en innovatieve oplossingen die boven de verschillende wetten en regelgeving uitstijgen. Dit regionale team is verantwoordelijk voor het contracteren en beheren van de relaties met zorgaanbieders en andere partners in jeugdhulp en WMO.