Contractvoortgangsgesprekken

Om de kwaliteit van jeugdhulp in Flevoland te bewaken en bevorderen, houden contract- en leveranciersmanagers regelmatig gesprekken met aan aanbieders van jeugdhulp. De prestaties van hen worden daarbij geëvalueerd.

Niet alle aanbieders krijgen evenveel gesprekken. De frequentie hangt af van de rol die de aanbieder binnen de regio speelt en wordt bepaald aan de hand van een zogeheten classificatiemodel. Hiermee worden aanbieders jaarlijks ingedeeld in een categorie op basis van een aantal criteria. Hoe hoger de score, hoe vaker zij op jaarbasis worden gesproken.

Een deel van de criteria zijn feitelijk: het aantal cliënten, het aantal gemeenten binnen regio Flevoland waarin de aanbieder cliënten heeft en de jaaromzet binnen de regio. Daarnaast wordt ook gekeken naar criteria als specialisatie van het aanbod, bijdrage aan informatie en politiek belang. Hiermee krijgen aanbieders een score tussen de 1 en 10.

De vier categorieën zijn:

Schematische weergave vier categoriën

Contractvoortgangsgesprekken

Contractvoortgangsgesprekken worden gevoerd in april, juli, oktober en januari. In april en oktober hebben beleidsmedewerkers van de regio de mogelijkheid om aan te sluiten bij de gesprekken. In juli en januari hebben de medewerkers control van de regio de mogelijkheid om aan te sluiten. Ook kan aan aanbieders gevraagd worden of er een extra medewerker, bijvoorbeeld van control of beleid, aan mag sluiten.

Voorafgaand aan het gesprek kan de aankoopcentrale informatie bij de aanbieders opvragen, bijvoorbeeld over uitval, doelrealisatie of wachttijden. Dit gebeurt bij het verzenden van de conceptagenda.

Een ondersteuner van de Aankoopcentrale is aanwezig voor de verslaglegging. De aanbieder ontvangt de notulen en krijgt een week de tijd om feedback te geven. Daarna zijn de notulen definitief. De aanbieder heeft altijd de mogelijkheid om notulen op te vragen bij de Aankoopcentrale. 
 

Vond u deze informatie nuttig?

Vond u deze informatie nuttig?
Indien "Nee", graag uitleggen waarom. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen?
Vul hier geen persoonlijke gegevens in. Als u een persoonlijke vraag heeft, kunt u mailen met aankoopcentraleregioflevoland@almere.nl.