Privacyverklaring

In deze verklaring leest u hoe de Aankoopcentrale van de gemeente Almere omgaat met persoonsgegeven en wat uw privacyrechten zijn.

Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Onze privacydoelstellingen zijn:

  • wij gebruiken uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier;
  • wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten;
  • wij zorgen dat uw persoonsgegevens correct en juist worden gebruikt;
  • wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is of zo lang dat op basis van de vastgestelde bewaartermijn nodig is.

De privacyverklaring van de gemeente Almere is ook van toepassing op de Aankoopcentrale en deze website. Die verklaring vindt u hier.

Deze verklaring kan aangepast worden. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen, kunnen ervoor zorgen dat wij werkprocessen aanpassen. Dit kunnen ook aanpassingen zijn in de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Aankoopcentrale kunt u contact opnemen met de gemeente Almere via mail: AankoopcentraleRegioFlevoland@almere.nl