Over ons

Sociaal Domein Flevoland is de naam waaronder vijf gemeenten samenwerken op het gebied van regionaal georganiseerde jeugdhulp en Wmo: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk. 

Jeugdhulp

Wat betreft de jeugdhulp gaat het om Jeugdhulp met Verblijf, hoog specialistische Jeugd GGZ, specialistische (interculturele) Jeugd GGZ en crisisopvang. De enkelvoudige jeugdhulp en de toegang zijn lokaal georganiseerd. Gemeenten verzorgen ze zelfstandig. Verder betreft de samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Veilig Thuis. Deze website is ontwikkeling en gaat nu nog exclusief over delen van de jeugdhulp. Andere diensten volgen later.

De jeugdhulpregio streeft ernaar dat kinderen en jongeren veilig, gezond en gelukkig zijn. Dat doen we door het:

  • versterken van de regionale en bovenregionale samenwerking,
  • kiezen voor sterke, solide aanbieders,
  • werken (met een dashboard) aan betere monitoring,
  • versterken de basis van informele zorg, preventie en ambulante hulp,
  • voorbereiden van de aanbesteding van 2024 en daarbij het partnership met aanbieders te versterken en meer innovatie mogelijk te maken
  • en bovenal: door voor elk kind, elke jongeren en elk gezin te doen wat we kunnen.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Het regionale Zorglandschap Wmo Flevoland richt zich op de ondersteuning van inwoners met een kwetsbaarheid en/of een ondersteuningsvraag door psychische problemen, verslaving, een lichte verstandelijke beperking en/of problemen door huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze inwoners hebben vanwege hun kwetsbaarheid intensieve of (hoog)specialistische ondersteuning nodig, maar ze wonen niet per definitie in een instelling.

Flevolands onderzoek laat zien dat een deel van de inwoners in het huidige beschermd wonen op termijn kan uitstromen naar de wijk. Dit noemen we ambulantisering. We helpen mensen met een psychische kwetsbaarheid om zo veel mogelijk naar een normale leefsituatie te komen. Daarbij blijven ze zo veel mogelijk in hun eigen woonomgeving. Hun behoeften en mogelijkheden staan centraal. Dit vraagt een nieuwe manier van het bieden van zorg en ondersteuning voor deze mensen.

Meer lezen?