Uitvoeringsprogramma

In aansluiting op het regionaal kader 2020-2026 is het uitvoeringsprogramma Zorglandschap Wmo 2020-2026 geschreven. In het uitvoeringsprogramma zijn de ambities uitgewerkt in concrete acties, met als doel dat de juiste ondersteuning voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid geboden kan worden in de regio Flevoland.

Het uitvoeringsprogramma is continu in ontwikkeling. We werken aan de uitvoering samen met alle partners in de regio, zoals zorgaanbieders, cliƫntvertegenwoordigers, woningcorporaties en adviesraden sociaal domein. In 2023 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden, die heeft geleid tot de monitor Voortgang uitvoeringsprogramma zorglandschap Wmo Flevoland 2020-2026

 

Informatie over de regionale werkgroep Wmo

 

Op-, om- en afbouwplan

In mei 2023 is door het BOSD het op-, om- en afbouwplan beschermd wonen vastgesteld.. Gemeenten brengen hun basisvoorzieningen op orde om inwoners passend te ondersteunen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen in hun eigen omgeving. Om ambulantisering mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat  de lokale randvoorwaarden (passende, laagdrempelige voorzieningen) zijn georganiseerd.  In het op-, om- en afbouwplan wordt dit uitgewerkt.