Toegankelijkheid

Binnen Sociaal Domein Flevoland willen we dat iedereen kan meedoen. Dit geldt ook voor de toegankelijkheid van onze website.

Met deze website hebben we een stap gezet. We zijn er nog niet maar we blijven werken aan gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van onze website.

Deze website is gecontroleerd op de maatregelen die we hebben genomen voor de toegankelijkheid van de website. Januari 2024 is er een controle uitgevoerd door een onafhankelijke keuringsinstantie. De resultaten van dit onderzoek vindt u in dit bestand: Rapport toegankelijkheid sociaaldomeinflevoland.nl.

Uitzonderingen op toegankelijkheid

Niet alle onderdelen zijn op dit moment al helemaal toegankelijk. De uitzonderingen noemen we hier.

Documenten (downloads)

Op de website zijn veel documenten te vinden. Het overgrote deel zijn pdf-bestanden. Nog niet alle documenten zijn toegankelijk. We pakken dit als volgt aan: 

  • We bouwen het aantal pdf’s op de website af en zijn kritisch bij het plaatsen van nieuwe documenten. 
  • Nieuwe pdf-bestanden maken we digitaal toegankelijk voordat we ze plaatsen.
  • Aanvraagformulieren (pdf/word) zetten we om naar digitale of invulbare formulieren.

Ons streven is dat in 2024 het grootste deel van de documenten toegankelijk is, of dat we een alternatief bieden.

Video's

Op onze website verwijzen we naar video’s op ons YouTube-kanaal. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Nieuwe video's voorzien we van ondertiteling. Of we bieden de uitgeschreven tekst van de video aan.
  • Bij oudere video's onderzoeken we of er toegankelijke alternatieven beschikbaar zijn.
  • We onderzoeken de mogelijkheden voor het toevoegen van audiodescriptie aan onze video's. We volgen de ontwikkelingen bij YouTube op dit gebied en onderzoeken de mogelijkheden voor het gebruik van een alternatieve videoplayer.