Voor inwoners

Bent u inwoner?

Deze website biedt nieuws en informatie voor zorgaanbieders en gemeentelijk medewerkers
over hulp en ondersteuning aan de inwoners van Flevoland. Het is een platform voor alle
professionals die voor en achter de schermen werken voor inwoners met een hulpvraag op
het gebied van jeugd, Wmo en/of werk.
 

Als u vragen heeft over jeugdhulp, kunt u zich wenden tot uw eigen gemeente:
- Almere: JGZ Almere
- Lelystad: Voor aanvragen van specialistische jeugdhulp - Jeugd Lelystad
- Noordoostpolder: Sociaal Loket | Gemeente Noordoostpolder
- Dronten: Jeugdhulp - Gemeente Dronten
- Urk: Jeugdhulp op Urk | Gemeente Urk