Nieuw op de site: crisisroute

De crisisroute voor 2024 staat nu op de website. De makers poogden het overzicht zo helder en beknopt weer te geven als maar kan. 

Zijn er ondanks die poging toch nog vragen? Neem dan contact op met het Crisis Co√∂rdinatie Punt van Triade Vitree, crisiscoordinatiepunt@triadevitree.nl.

Binnenkort volgt een korte beschrijving van het administratieve proces. De crisisaanpak en crisishulp wordt op dit moment verder ontwikkeld zodat die binnenkort nog beter aansluit in het zorglandschap van Flevoland.