Crisisaanmelding

Uitgangspunt van de jeugdhulp in Flevoland en daarom ook van de crisishulp is zo min mogelijk jeugdigen uit huis te plaatsen. Ambulante hulp heeft de voorkeur. Indien er nog geen ambulante hulpverlening betrokken is of deze niet toereikend is, wordt ingezet op ambulante crisishulp (ACH). Kan de jeugdige niet meer thuis blijven,  dan wordt de jeugdige elders ondergebracht, bij voorkeur in het netwerk en als dat niet kan bij Triade Vitree. Indien de jeugdige om zorginhoudelijke overwegingen niet op de crisisgroep geplaatst kan worden, volgt advies aan de verwijzer over een andere passende zorg door het Crisisco├Ârdinatiepunt. Dit hoort bij de inspanningsverplichting van de verwijzer. Triade Vitree zal zoveel als mogelijk zelf de zorg verlenen die nodig is. 

Is er sprake van brand, een strafbaar feit of acute medische nood? Bel 112. 

Het crisisproces:

Wat is het tijdstip van de crisis?