Beschikbaarheidswijzer nu beschikbaar

Verwijzers kunnen vanaf nu de beschikbaarheidswijzer gebruiken. Daarmee krijgen ze beter inzicht in het aanbod van jeugdhulp.

De beschikbaarheidswijzer is een gebruikersvriendelijk interactief platform, dat inzicht in wachttijden biedt voor zowel jeugdhulp als Wmo. Het platform geeft via een website en een app inzicht in welke (zorg)aanbieders wanneer plaats hebben en welke hulp, zorg en ondersteuning geboden wordt. Ook eventuele wachttijden zijn opvraagbaar. Passende hulp, zorg en ondersteuning zijn daardoor snel en eenvoudig te vinden en raadplegen.

In Flevoland is de beschikbaarheidswijzer te gebruiken voor hoog specialistische jeugdhulp GGZ, jeugdhulp met verblijf en crisishulp. De wijzer komt tegemoet aan een sterke behoefte. Uit de praktijk blijkt namelijk dat verwijzers vaak onvoldoende inzicht hebben in de beschikbaarheid of de wachttijden van het gecontracteerde zorgaanbod. Je vindt de beschikbaarheidswijzer op de pagina contracten

De Aankoopcentrale kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan met de beschikbaarheidswijzer. De centrale heeft er alle vertrouwen in dat ze samen met verwijzers en aanbieders met dit hulpmiddel de juiste hulp voor de jeugdigen binnen onze regio nog beter toegankelijk maakt.